Jutut »

Taloyhtiön urakkailmoitus

Mikäli taloyhtiö tilaa rakennustyötä, on sen annettava tilaamastaan työstä urakkailmoitus verottajalle. Ilmoitus on annettava 15.000€ ylittävistä rakennusurakoista.

Ensimmäinen ilmoitus on annettava töiden alkaessa. Tämän jälkeen ilmoitus on urakan jatkuessa annettava aina viimeistään kohdekuukaudesta kahden kuukauden päässä olevan kuukauden 5. päivä. Jos kohdekuukausi on vaikka tammikuu, on urakkailmoitus annettava viimeistään 5. maaliskuuta.

Kun urakkatietoja annetaan, on verottajan lomakkeella myös kysymys siitä, sovelletaanko käännettyä arvonlisäveroa. Taloyhtiön ollessa tilaajana ei käänteistä arvonlisäveroa kuitenkaan sovelleta, joten kannattaa muistaa tehdä tässä oikea valinta. Tämän näkee myös siitä, että rakennusyrityksen lähettämässä laskussa on merkitty ja lisätty myös arvonlisävero. Taloyhtiö siis maksaa arvonlisäveron rakennusyritykselle ja on rakennusyrityksen tehtävä tilittää arvonlisävero valtiolle.

Rakennusyritysten keskinäisessä alihankkijaketjussa puolestaan laskut lähetetään siten, että niihin ei lisätä ja merkitä arvonlisäveroa ja tällöin sovelletaan käänteistä arvonlisäveroa. Arvonlisävero tulee rakennuspalveluiden ketjussa kuvaan vasta, kun lasku lähetetään loppuasiakkaalle eli yllä kuvatussa tapauksessa taloyhtiölle.

Huomioi myös työntekijäilmoitus

Urakkailmoitus on esimerkki rakentamisilmoituksesta. Urakkailmoituksen lisäksi on olemassa myös toinen rakentamisilmoitus: työntekijäilmoitus. Myös taloyhtiön on annettava työntekijäilmoitus, mikäli rakennustyömaalla ei ole päätoteuttajaa ja työmaalla työskentelee useampia toimijoita.

Myös kotitalouden on annettava rakentamisilmoitus, mutta se tulee kyseeseen vain, jos tehtävä työ vaatii rakennusluvan.

Tarkemmat tiedot taloyhtiön urakkailmoituksesta ja sen ilmoittamisesta löydät verottajan sivuilta.

Laiminlyöntimaksu

Urakkailmoitukset ja työntekijäilmoitukset kannattaa hoitaa ajallaan, sillä niiden laiminlyönnistä tai myöhästymisestä voidaan periä laiminlyöntimaksu. Maksu voi olla jopa 15.000€ suuruinen. Alin mahdollinen laiminlyöntimaksu on 100€. Pienistä puutteellisuuksista tai myöhästymisestä voidaan määrätä max. 2.000€ maksu, selkeistä virheistä 5.000€ maksu ja väärästä ilmoituksesta tai ilmoituksen kokonaan antamatta jättämisestä 15.000€ maksu.

Lähteet
Vero.fi: Asunto-osakeyhtiö rakennustyön tilaajana
Vero.fi Rakennustyön tilaaja – ilmoita urakkatiedot
Vero.fi: Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Julkaistu: 15.9.2022